českolipský silniční pohár

sponzor

sponzor

sponzor

sponzor

sponzor

sponzor

sponzor

sponzor

sponzor

Českolipský silniční pohár 2012

Přátelé, kamarádi, přinášíme první informace o nadcházející sezóně roku 2012 a s ní i o vzniku nového seriálu závodů. Na schůzce důležitých představitelů cyklistiky Českolipska dne 17.1.2012 byl nastíněn záměr a plán sezóny roku 2012, který představil a vypracoval Sportovní klub MS AUTO. Návrh byl ostatními podpořen a Sportovní klub MS AUTO se bude snažit udržet kontinuitu a navázat na to dobré, co se zde doposud vykonalo. Zároveň přináší i nové věci a více se otevírá veřejnosti. Uvádíme ve stručnosti hlavní chystané novinky :
  • Nový připravovaný silniční seriál s pracovním názvem ČESKOLIPSKÝ SILNIČNÍ POHÁR zatím zahrnuje 14 bodovaných závodů
  • Seriál bude podporován Libereckým svazem cyklistiky a Krajským sdružením ČSTV. Tím se otevírají větší možnosti při event. jednáních s úřady a institucemi
  • Pravidla seriálu, návrh kalendáře, výsledky, průběžné bodování a další podrobnosti, naleznete na těchto stránkách, průběžně aktualizované
  • Počítá se s tím, že celkové vyhodnocení seriálu bude provedeno formou slavnostního večera, navazujícího na tradiční akci Poslední spurt, konaný ve stejném dni. Cílem je dodat zdravou prestiž našemu sportu, udržet společenskou kontinuitu a zviditelnit cyklistiku i mezi širokou veřejností.